Fanpage

Deal Hot - Khuyến Mãi Khủng Từ Shopee

Deal Hot Mùa Hè - Khuyến Mãi Khủng Từ Shopee

Còn gì nóng hơn mùa hè, câu trả lời Deal hot của shopee trong ba ngày 16 17 18/7 với hàng ngàn ưu đãi lên đến 50% cùng nhiều voucher khuyến mãi để khách hàng được giảm thêm trên giá đã giảm còn chờ gì mà không mua nào.Sự kiện bắt đầu lúc 0h ngày 6/8

cùng với nhiều mã giảm giá hot được cập nhật tại đây:

Nhập mã KHOIN689 giảm 20K cho mọi đơn hàng 
Mã Giảm Khi Sử Dụng Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Nhập mã GHNMALL giảm 20K cho mọi đơn hàng sử dụng dịch vụ GHN
Game Siêu Lắc Xu: https://shopee.vn/m/game99
Siêu FLASH SALE: https://shopee.vn/flash_sale

Mã Công Nghệ: 

Tổng hợp mã công nghệ khác tại đâyMã ELCOIN05 giảm 7% max 300k đơn từ 1tr, ELTET1TR giảm 8% max 1tr đơn 5tr,  ELTET2TR giảm 8% max 2tr đơn từ 10tr

Mã ELMTG giảm 300k đơn từ 3tr, ELSALE300 giảm 1tr,  ELCEOCT giảm 500k đơn từ 1,5tr

Áp Dụng Cho phụ kiện máy tính tại đây: https://shopee.vn/collections/564987
 ELCA02 giảm 100k đơn 500k, ELCECOIN05 hoàn 15% max 200k  đơn 800k
Áp Dụng Cho Các sản phẩm tại đây: https://shopee.vn/m/cong-nghe
ELMTCOIN05 giảm 7% max 300k xu đơn 1tr5, ELMT8M, ELMTG giảm 5% max 500k đơn 2tr
 ELHACOIN05 hoàn 70k đơn 500k, ELCEAUGELHUNT27 hoàn 15% max 100k xu đơn 500k
 ELHAC2 giảm 500k xu 
Áp Dụng Cho Các sản phẩm tại đây: https://shopee.vn/m/cuc-pham-cong-nghe
Nhập mã ELSAPSAN44 giảm 10% tối đa 44k đơn 244k, ELSAPSAN144 giảm 14% tối đa 144k đơn 844k

ELLARGE giảm 7% max 300k đơn 1tr, ELCAPK30K giảm 30k mọi  đơn 
Áp Dụng Cho Các sản phẩm công nghệ tại đây: https://shopee.vn/m/cong-nghe-sap-san

Mã ELCLCOIN04 giảm 5% tối đa 300k đơn từ 1tr
Áp Dụng Cho phụ kiện máy tính tại đây: https://shopee.vn/collections/564987

Mã ELBAOSALE giảm 15% đơn 500k, ELMT28 giảm tối đa 300k đơn 4tr
Mã ELMTPK5 giảm 30k đơn từ 300k
Áp Dụng Cho Các sản phẩm tại đây: https://shopee.vn/m/cong-nghe

 ELCEJULY giảm 8% max 50k đơn 400k,  ELHA70K giảm 8% max 70k đơn 400k

Mã ELCECOOL giảm 25K cho đơn 299k, Mã ELCEHOT giảm 40k đơn từ 499k
Áp Dụng Cho Các sản phẩm công nghệ tại đây: https://shopee.vn/m/cuc-pham-cong-nghe
Nhập mã ELCETV giảm 7% tối đa 200k đơn 2tr, mã ELCETECH giảm 10% tối đa 20k đơn 49k
Áp Dụng Cho Các sản phẩm tại đây: https://shopee.vn/collections/7306311

Áp Dụng Cho  phụ kiện công nghệ tại đây: https://shopee.vn/m/cong-nghe-sap-san
Mã TETELMT giảm max 50k đơn từ 250k. Mã ELDT100K giảm 7% max 100k đơn từ 700k
Áp Dụng Cho Các sản phẩm điện thoại tại đây: https://shopee.vn/collections/45645674
Mã ELPRIVATE20 giảm 20% max 30k đơn từ 49k
Áp Dụng Cho camera tại đây: https://shopee.vn/collections/57727722
Mã ELCA40TETELCA giảm 7% max 30k đơn từ 250k
Áp Dụng Cho camera tại đây: https://shopee.vn/collections/3534545

Mã REDMI600 giảm 600K Xiaomi Redmi 6
Áp Dụng Cho Các sản phẩm tại đây: https://shopee.vn/xiaomi-redmi-6

Mã ELCLPK giảm 40k đơn từ 150k, Mã TETELCL giảm 50k đơn từ 250k
Áp Dụng Cho phụ kiện máy tính tại đây: https://shopee.vn/collections/564987

Mã ELMTPK6 giảm 30K cho đơn 150k, Mã ELMTDT6 giảm 150k đơn từ 1tr5
Áp Dụng Cho sản phẩm công nghệ tại đây: https://shopee.vn/collections/324501


Mã ELMA2HAND giảm 100K cho đơn 2tr
Áp Dụng Cho Các sản phẩm công nghệ tại đây: https://shopee.vn/may-anh

Nhập mã ELFEST100 giảm 10% tối đa 100k đơn 700k
Áp Dụng Cho Các sản phẩm tại đây: https://shopee.vn/collections/73063112

ELMTAPPLE giảm 6% tối đa 400K cho đơn hàng 6tr apple
Áp Dụng Cho Các sản phẩm Tplink tại đây: https://shopee.vn/di-dong-so

Mã ELMTPK giảm 10% tối đa 20K cho đơn 200k
Áp Dụng Cho Các sản phẩm phụ kiện tại đây: https://shopee.vn/phu-kien

Mã ELTOTOLINK99 giảm 400K cho sản phẩm apple
Áp Dụng Cho Các sản phẩm Totolink tại đây: https://shopee.vn/Totolink

Mã ELMTXM giảm 100k ddown 3tr cho các sản phẩm xiaomi
link: https://shopee.vn/xiaomi
ELSAMSUNG giảm 300k cho các sản phẩm Samsung tại đây
link: https://shopee.vn/samsung
ELNOKIAELMTNK giảm 10% tối đa 200k đơn từ 1tr cho sản phẩm Nokia
Áp Dụng Cho Các sản phẩm công nghệ tại đây: https://shopee.vn/Nokia
Mã ELMTTAO giảm 800k đơn 20tr,  ELMTAPPLE giảm 10% tối đa 400k đơn từ 6tr cho sản phẩm Apple
Áp Dụng Cho Các sản phẩm công nghệ tại đây: https://shopee.vn/apple
Mã ELOPPOELOPPO11 giảm 150K cho sản phẩm Oppo 2tr
Áp Dụng Cho Các sản phẩm công nghệ tại đây: https://shopee.vn/Oppo

Mã Công Nghệ Từng Ngành Hàng

Nhập mã VIENTHONG1212 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 300k cho các sản phẩm Tin Học Viễn Thông
Nhập mã LOGIGAM giảm 10% tối đa 50k đơn từ 99k cho các sản phẩm Logitech
Nhập mã AWIFI10 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 200k cho các sản phẩm Shop Siêu thị phụ kiện
Nhập mã THEGPK10 giảm 10k đơn 99k cho các sản phẩm Shop Thế giới phụ kiện
Nhập mã YOOBAO30K giảm 10% tối đa 30k đơn từ 300k cho các sản phẩm Shop Yoobao Việt Nam
Nhập mã URBAN20 giảm 20% tối đa 100k đơn từ 99k cho các sản phẩm Shop urban city vietnam
Nhập mã JOWAY100 giảm 15% tối đa 100k đơn từ 500k, mã JOWAY1010 giảm 15% tối đa 100k đơn từ 100k cho các sản phẩm Shop Joway Official Store
Nhập mã NT2430K giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k cho các sản phẩm Shop NTSHOP
Nhập mã LABA30T9 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 300k cho các sản phẩm Shop Laba
Nhập mã QUAN50K giảm 10% tối đa 50k cho các sản phẩm Shop Online 24h

Nhập mã PHUKSO10 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 150k cho các sản phẩm Phụ Kiện Số

Mã Thời Trang Nam: 

Mã MA0105 giảm 15% tối đa 35K, Mã MA05MATOP05 giảm 15% tối đa 35K đơn 99k
Áp Dụng tại Đây: https://shopee.vn/thoi-trang-nam
Mã MA0105MASOT05MAFST05 giảm 15% tối đa 50K đơn 99k, Mã MASOMAR2 giảm 20% tối đa 100K đơn 500k
Áp Dụng tại Đây: https://shopee.vn/thoi-trang-nam

Mã MA02100 giảm 10% max 30K đơn 99k
https://shopee.vn/THOI-Trang-Nam

Mã SO1603 giảm 10% tối đa 30K
Áp Dụng tại Đây: https://shopee.vn/thoi-trang-nam
Mã MA2712 giảm 15% max 50k đơn 200k, Mã MA0110 giảm 15% max 35k đơn 150k
Áp Dụng cho sản phẩm Tại Đây: https://shopee.vn/search/?smtt=202.200881

Mã Thời Trang Nữ:

  WA0105FA0105  giảm 10% max 50k mọi đơn
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?smtt=45645645
Mã WAFAS0105, WAGIRL giảm 40k mọi đơn 99k
Mã WAFSGM , FAGIRL giảm max 100k mọi đơn 
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?smtt=45645645
Mã WAEXCL giảm 15% tối đa 30K đơn 150k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/collections/84269/

Mã WATRIUMT7 giảm 10% max 20k đơn
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?smtt=885567567
Mã WAPRICE giảm 50k đơn từ 150k, Mã WASHOCK giảm 20% tối đa 120k đơn 300k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?smtt=567895

Mã YOUNGFA giảm 15% tối đa 30K
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/collections/84269/

Mã WAMARC25 giảm 25% tối đa 50k đơn 150k, Mã WAMARC30 giảm 30% tối đa 90k đơn 280k


Mã Nhà Cửa Đời Sống: 
Mã HL0105 giảm 10% max 20K mọi đơn, HLNOITHAT01 giảm 60K đơn 300k
Mã HLXU05 giảm 15% max 100k mọi đơn 300k, Mã HLMALL05 giảm 15% max 50k mọi đơn 300k, Mã HLXU0105HLTHANG05 giảm 10% max 100K mọi đơn
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?collection=7183328
Mã HCLOVEU 10% đơn 20k mọi đơn 

Mã COGAIHALAN giảm 20k cho đơn 200k  
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/cogaihalan

Mã Bách Hóa
Mã GROTHANG5GROANVAT giảm 10% max 40K đơn 150k 
Mã GRO0105 giảm 10% max 20K đơn 99k
GRO1SALE1 giảm 70K đơn 1tr
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?collection=7183328
                                 https://shopee.vn/collections/81771Mã Cho Mẹ Và bé:
Mã MKBMT5MKBMTHANG5 giảm 99k đơn 400k
MKBC0105MKBMPPT5MKBC0105100  giảm 10% max 30K, 50k đơn 300k Áp dụng các sản phẩm trong link: https://shopee.vn/me-va-be
Mã MKBMFRISO100  giảm 10% max 50k đơn 599k, MKBFRISO309 giảm 90k đơn 1tr
Mã MKBABB80 giảm 60k đơn 400K, Mã MKBABB100 giảm 12% max 100k đơn 1tr
Áp dụng các sản phẩm trong link: https://shopee.vn/m/chinh-hang-Friso-DutchLady1
Mã MKBMHUGG12 giảm 40k đơn từ 299k, Mã HUGGÍE50K giảm 60k đơn từ 899k sản phẩm Huggies

Mã MKBMBOBB12 giảm 10% tối đa 40k đơn 450K sản phẩm Bobby
MKBMAB312 giảm 10% tối đa 40k đơn 300K sản phẩm Mamy
Mã MKBMOONY12 giảm 9% 60k đơn 650K sản phẩm Monny
Mã MKBMMPK12 giảm 9% tối đa 50k 299K sản phẩm MAMY
Mã KIDS0705 giảm 10% tối đa 20k đơn 200K sản phẩm Kids Plaza
Mã BABYHOP10 giảm 10% tối đa 20k đơn 250K sản phẩm Baby
Mã MKBMPAM18 giảm 10% tối đa 50k đơn 350k, Mã MKBMPAM1810 giảm 15% tối đa 70k đơn 899k, Mã PAMPERS1212 giảm 10% tối đa 40k đơn 349k, Mã MKBPAMSBD12 giảm 15% tối đa 200k đơn 1k1 sản phẩm Pamper
Mã BABYLUV10 giảm 10% tối đa 40k đơn 300K sản phẩm Babylove

Mã MKBMENFA312  giảm 10% max 70K đơn 700k, Mã FMENFA300 giảm 300k đơn 3tr, Mã ENFASEP100 giảm 10% mọi đơn cho sữa ENFAGROW

Săn Voucher Mẹ Và Bé: https://shopee.vn/me-va-be

Mã MKBMAB219 giảm 50k đơn 500K sản phẩm AbbottMã Sức Khỏe Sắc Đẹp: 

Mã COS0105 giảm 10% tối đa 20k đơn 200k,COSNEW giảm 15% tối đa 50k đơn 150k Áp Dụng Cho Các Sản Phẩm Tại Đây: https://shopee.vn/my-pham
Mã COSMAY giảm 20% đơn 199k, COSMALL01 giảm 10% tối đa 20k mọi đơn
Áp Dụng Cho Các Sản Phẩm Tại Đây: https://shopee.vn/my-pham
Mã Cho Từng Ngành Hàng làm Đẹp 08/05: Tại đây

Mã COSFUN giảm 10% tối đa 50k đơn 150k, COSUKIN7 giảm 10% tối đa 70k đơn 500k
Áp Dụng Cho Các Sản Phẩm Tại Đây: https://shopee.vn/my-pham

Mã ACD2104 giảm 10% max 50k đơn 500k 
Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/Độc-Quyền-từ-vichy-col.118377?

Mã COCHANE giảm 20% tối đa 40k đơn 150k, CPCLOVEU2 giảm 10% max 40k đơn 350k
Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/enchanter
Mã COSDIAMOND giảm 20% tối đa 50k
Mã COSCROWN giảm 20% tối đa 100k đơn 1tr
Mã LOREALCPD10 giảm 10% tối đa 50k đơn 300k
Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/loreal

Mã HIRUCAR30 giảm 30k đơn 300k HIRUCAR15 giảm 15k mọi đơn
Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/hirucar

Mã ANESSA30 giảm 30k mọi đơn 400k
 SENKA20 giảm 20k mọi đơn 250k
Mã ZAOFOCT giảm 30k mọi đơn 350k
Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/my-pham

Mã OHUI99 giảm 100k đơn 999kOHUI15 giảm 150k đơn 1tr5 sản phẩm Ohui
Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/ohui


Mã Giày Dép Túi Ví:


Mã giày hôm nay 14/03: https://shopee.vn/giay-dep
Nhập mã MAMS0105MAMST05  giảm 15% tối đa 30k cho giày dép nam
Áp Dụng Cho Giày Dép Túi Ví Tại Đây: https://shopee.vn/collection=863454318
Nhập mã MAMSFST05 giảm 15% max 30k đơn 99k, MAMALLT05 giảm 10% max 35k đơn 
Áp Dụng Cho Giày Dép Túi Ví Tại Đây: https://shopee.vn/collecion=863454318
MSCOIN0105  Hoàn 20% xu tối đa 50k cho giày dép nam

Nhập mã WB0105WBMALL0105 giảm 15% tối đa 35k, Nhập mã WS0105, WST5 giảm 50k đến 100k cho giày dép, túi ví nữ đơn tù 300k đến 500k
Áp Dụng Cho Giày Dép Túi Ví Tại Đây: https://shopee.vn/collection=783734348                      

Mã Đồ Chơi: 
TOY0105 giảm 10% max 30K đơn 99k, TOYMOI giảm 25k đơn 99k Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?collection=71733
TOYMALL05 giảm 35k mọi đơn 99k, TOYMAY giảm 10% tối đa 50k đơn 99k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?collection=132133

TOYTETXU giảm 20% tối đa 40k đơn 150k 


Mã Thiết Bị Điện Gia Dụng:
Mã ELHAR1TR giảm 15% max 150k đơn 500k,  ELHAT4 giảm 15% max 1tr đơn 1tr5
HOME0105ELHACOIN05 giảm 80k đơn 400k, ELHAC4 giảm 10% max 500k xu đơn 1tr
 HOMEMALL04 giảm 10% max 30k mọi đơn
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/m/gia-dung-thang-10

 BLST100 giảm 12% max 100k mọi dưới 500k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/dien-gia-dung
Mã PHIL10K giảm 10k đơn 110k, Mã PHIL30K giảm 30k đơn 400k,Mã PHIL100K giảm 100k đơn 700k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/dien-philip

Mã SUNH2410 giảm 12% tối đa 100k đơn từ 300k, Mã SUNH2420 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 100k
Áp Dụng cho sản phẩm Sunhouse Tại Đây: https://shopee.vn/sunhouse
Mã LOCK1212 giảm 20k đơn từ 300k, Mã LOCK12012 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 2tr
Áp Dụng cho sản phẩm Sunhouse Tại Đây: https://shopee.vn/LOCKLOCK

Mã BLST50 giảm 10% max 50k mọi đơn, Mã BLST150K giảm 12% max 150k đơn 500k
Áp Dụng cho sản phẩm Elmich Tại Đây: https://shopee.vn/Blue-Store
Mã MGKR11 giảm 12% max 100k, MGKR15 giảm 15% max 30k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/m/Magickorea
Mã ELHACOMET20 giảm 10% max 50k mọi  đơn 250k, ELCOMET15 giảm 50% đơn 500k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/m/Commet

HOMEMALL10 giảm 10% max 70k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/m/gia-dung


Mã Đồng Hồ:

Mã WTCHMAYgiảm 15% max 50K, Mã WTCH0105 giảm 20% mọi đơn Áp Dụng các sản phẩm Tại Đây: https://shopee.vn/dong-ho

Mã WTCHT5 giảm 12% max 100K
Áp Dụng các sản phẩm Tại Đây: https://shopee.vn/Casio

Mã WTCHMALLT5 giảm 12% tối đa 150k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?collection=71kdjfjd

Mã WTCHTIMEX giảm tối đa 50K
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?collection=71919111Mã Ô Tô Xe máy:
Mã AU0105 giảm 30K đơn 99k, Mã AUCB24 giảm 30K đơn 99k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/search/?collection=7171149

Mã SO3009 giảm 15% tối đa 40K đơn bất kỳ ngành đồ thể thao
Áp Dụng tại Đây: https://shopee.vn/suu-tap-the-thao.85552
Mã SO1511 giảm 15% tối đa 30K đơn bất kỳ ngành đồ thể thao
Áp Dụng tại Đây: https://shopee.vn/suu-tap-the-thao.786


Mã Giảm Giá Sách
Nhập mã BM05SALE, BM0105 giảm 10% đơn 200k nhập mã AP12SMART giảm 15% max 10k mọi đơn
Áp Dụng Cho Các sản phẩm tại đây: https://shopee.vn/collections/7306311


Mã Dùng Cho Điện Thoại Phụ Kiện
Nhập mã SCHOOLMT10 giảm 20k đơn 99k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/dien-thoai-phu-kien-1
Nhập mã SCHOOLMT5 giảm 150k đơn 1tr5
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/dien-thoai-phu-kien-2
Nhập mã ELCL0708 giảm 50k đơn 150k
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/May-tinh
Mã Dùng Cho Các Shop Thiết Bị Phụ Kiện Điện Tử

Nhập mã ELMTPKTOP giảm 20k đơn 150k cho https://shopee.vn/mt-topphukienmay
Nhập Mã ELTV giảm 7% tối đa 100k đơn 2tr 
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/dien-tu
Nhập mã ELCETSL10 giảm 30k đơn 99k 

Nhập Mã ELCETSL07 giảm 7% tối đa 100k đơn 1tr 
Áp Dụng Tại Đây: https://shopee.vn/dien-tu2
Nhập mã LOGIGAME giảm 10% tối đa 40k cho các sản phẩm Shop LOGITECH

Nhập mã NT24S50K giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k cho các sản phẩm Shop NT24SHOP
Nhập mã DIDONGSO7 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 3tr cho các sản phẩm Shop DIDONGSO
Nhập mã ROMOSS50 giảm 10% tối đa 50k đơn 150k cho các sản phẩm Shop Romoss Official Store
Nhập mã GREENYO6 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 180k cho các sản phẩm Shop Yoobao Việt Nam
Nhập mã SIMNM1708 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 300k cho các sản phẩm Shop Sim Ngọc Mai
Nhập mã CNCMART30 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 250k cho các sản phẩm Shop CCMart
Nhập mã QUANG100K giảm 10% tối đa 30k đơn từ 200k cho các sản phẩm Shop Shop Online 24
Nhập mã VUAPK10 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 300k cho các sản phẩm Shop Vua Phụ Kiện Số
Nhập mã PHUKIEN30k giảm 10% tối đa 30k đơn từ 250k cho các sản phẩm Phụ Kiện Số
Nhập mã OHUI0610 giảm 10% đơn 600k
Áp dụng cho sản phẩm trị Ohui tại đây:  https://shopee.vn/collections/84766

Nhập mã LOREAL35 giảm 35k cho đơn 299k sản phẩm Loreal
Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/HB-7.9-col.868381

Nhập mã SENKAHN giảm 10% tối đa 50k đơn từ 350k sản phẩm Senka
Nhập mã ZAOF09 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 350k sản phẩm Zao
Nhập mã ANESSAHN giảm 50k đơn từ 500k sản phẩm Anessa

Áp dụng tại đây:  https://shopee.vn/collections/84766


Chúc Các Bạn Ba Ngày Mua Sắm Vui Vẻ

Post a Comment

0 Comments